Aspans historia

Aspan Kursgård drivs av IOGT-NTO Syd och har boende för allmänheten, konferenser för företag och andra organisationer, samt temadagar och läger för skolor, kyrkor med mera.

Ursprungshuset på aspan kursgård byggdes omkring 1890 av Carl-Olof Hansson och användes som bostad. Hansson var arbetsledare i stenbrottet.

1915 såldes fastigheten till Majblomman där Rebecka Svensson var en drivande kraft. Hon ägde Blekingestugan vis Silverforsen och hade en nära kontakt med poeten Dan Andersson. Vid den tiden började huset användas som koloni för barn från Ronneby med särskild behov.

1950 överläts fastigheten till Landstinget vilka också bedrev lägerverksamhet.
1975 köpte IOGT-NTO Fridshemmet anläggningen och omfattande renoveringar genomfördes.1988 skänktes anläggningen till IOGT-NTO Blekinge distrikt och kursgården fick sitt nuvarande utseende. Under årens lopp har flera tusen NSF-scouter, Junis och barn från Ronneby kommun vistats på Aspan.

Närmare tusen barn och ledare från polska Bytom, barn från Tuzla, Sarajevo, barnhemsbarn från Kaliningrad, Ryssland har även fått uppleva Aspan och Blekinge skärgård.

Så välkomna till en kursgård med en fantastisk historia och moderna konferensmöjligheter!